För 125 år sedan invigdes Tennispaviljongen vid sin nuvarande plats intill Östermalms IP på Södra Fiskartorpsvägen. Den byggdes 1897 i dåvarande Idrottsparken. När Stockholm tilldelades Olympiska Spelen 1912 flyttades den till sin nuvarande plats. Ett riskfyllt projekt som vida överskred sin budget. Den ägs av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande, SCIF, och förhyrs av TSK Malmen. Här spelas fortfarande tennis. Det är såväl ungdomstennis som motionstennis. Bokning via TSK.

Denna fina bild och många fler finns i vårt Mediaarkiv