25 idrottshistoriker nätverkade på Riksidrottsmuseet

Idrottshistoria, Möten, SCIF

Riksidrottsmuseets Daniel Wetterskog välkomnade på lördagen 25 representanter för idrottsmuseer och idrottshistoriska sällskap från hela landet. Han berättade också om alla spännande projekt som är på G.

Deltagarna på nätverkstträffen

Johan Norberg, ordförande i Musei – och Idrottshistoriska kommittén, inledde dagens nätverksträff, den första på 10 år, med att berätta om föreningens bildande och bakgrund. Givetvis nämndes Viktor Balck, Stockholms Stadion, O2 1912 och inte minst föreningens historiska Blå Bok. Han sa också att den som vill förkovra sig i OS 1912 kan läsa den fantastiska boken om Solkensolympiaden, skriven av Åke Jönsson, också på plats.

Källmaterial, arkivering och digital spridning är ett ämne som presenterades av museets experter, Pernilla Högberg och Sara Rosengren. Pernilla inledde med att gå igenom de olika typer av objekt som finns på museet. Alla ska ha någon typ av anknytning till Sverige. Källmaterialet delas in i olika teman. De kan sen presenteras på olika sätt och i olika sammanhang. Alla ställs inte ut.
Ett exempel på objekt är Jan Boklövs skiddräkt som är sparad eftersom han var med utvecklade backhoppningen fundamentalt.
Antalet källmaterial växer hela tiden och därför finns det ett antal urvalskriterier som styr vad man sparar. Museet har en samlingsförvaltningspolicy med skrivna processer som visar hur vi samlar källmaterialet.

Riskidrottsmuseet använder sig av digitala medier för att sprida kunskapen om föremålet. De testar nu att visualisera sitt material exempelvis med hjälp av verktyget AI. Befinner man sig utanför Stockholm så kan man göra en virtuell tur i museet.

Ett medskick till deltagarna var att varje förening bör skriva ner sina egna arbetsflöden och på ett enkelt sätt beskriva vilka rutiner man har.

SCIF, undertecknad, fick tillfälle att berätta om föreningens nya kommunikationsstrategi vilken syftar till att göra föreningen mer synlig och höja kunskapen om verksamheten. Vi informerade också om nya projekt samt processen med renovering av Tennispaviljongen.

Deltagarna fick möjlighet att nätverka och berätta om sin verksamhet men också beskriva vilket behov av stöd man behöver framöver.

Detta redovisades och diskuterades under ledning av Johan. Flera uttryckte att man behöver kompetenshöjning inom det digitala området. En annan fråga var hur man kan behålla och rekrytera medlemmar. Ett eventuellt behov av en central samlande organisation för idrottsmuseer och idrottshistoriska sällskap diskuterades också.

Den vackra försommardagen avslutades med en middag på det närliggande Tekniska museet. Alla var överens om att det finns ett behov av träffar och att lägga mer tid på att dela med sig av erfarenheter och kunskap.

Författare:

Lena Wallin Kantzy

lena.wallinkantzy@scif.se

Föregående artikel

Tennispaviljongens renovering påbörjad

Nästa artikel

Fullt hus på O.A.S med Tom Alandh

Relaterad inlägg

Örsan och Stockholms Idrottshistoriska prisades

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård

Kommunpris till Skövde Idrottshistoriska

Idrottshistoria, Utmärkelser

Fullt hus på O.A.S med Tom Alandh

Möten, SCIF, Stipendium för Idrottslig kulturgestaltning

Tennispaviljongens renovering påbörjad

Idrottshistoria