Tennispaviljongens renovering påbörjad

Idrottshistoria

1897 byggdes en världens vackraste och fortfarande använda tennishallar, benämnd Tennispaviljongen. Med 127 år på nacken är det inte konstigt om den behöver renoveras då och då.

Tennispaviljongen, en byggarbetsplats

För precis ett år sedan blev det tydligt för SCIF:s hallkommitté och dess ordförande, Jonas Bergqvist, att föreningens fina byggnadsminne var tvunget att stängas. I samband med underhållsprojektering under 22/23 upptäcktes att delar av konstruktionen har brister. Bland det allvarligaste var att takstolarna har släppt från varandra och att långsidornas ytterväggar buktar ut. Den direkta orsaken är inte känd men med största sannolikhet beror det på kraftigt snöoväder i november 2022. Det kan konstateras att byggnaden inte är dimensionerad för dagens standard. När den byggdes var den avsedd att vara provisorisk och dessutom flyttades den från sin ursprungliga plats.

Inte desto mindre är byggnaden mer än värd att bevara för eftervärlden och inte minst är föreningen tvungna att hantera en renovering varsamt då paviljongen är ett byggnadsminne.


Byggmöte med ett glatt gäng från AIX, SBG och SCIF.

Under sommaren -23 utfördes akuta stabiliseringsåtgärder i form av en yttre snedstötta och en invändig stämp. Hallen har också stängts för besökare och bostadshuset intill är utrymd tills vidare. Samtidigt som hallen stängdes sattes ett arbete igång med att analysera vad som behövde göras. Mycket av den analysen har letts av arkitektfirman AIX som har en lång erfarenhet av byggnaden. Dessutom har en mängd instanser varit inblandade, givetvis föranlett av byggnadens historiska värde. Antikvarien på Länsstyrelsen har varit till stor hjälp med specifik kunskap i förarbetet.

I höstas var en plan och ritningar färdiga och SCIF kunde gå ut i ett upphandlingsförfarande. Det ledde så småningom till att ett beslut om byggbolag kunde tas, SBG bygg. Dessutom har föreningen tillsatt en byggledare. Precis före 1 maj kunde etableringen startas. Man har börjat invändigt där mycket handlar om att förbereda för vidare åtgärder, exempelvis täcka golven då ska hålla för tunga byggnadsställningar och allt byggnadsmaterial.

Det går idag inte att säga exakt när paviljongen är redo för tennisspel igen, men förhoppningen är att TSK Malmens aktiviteter ska vara igång runt årsskiftet.

Författare:

Lena Wallin Kantzy

lena.wallinkantzy@scif.se

Föregående artikel

Pristagare utsedda i Inspirerande Idrott

Nästa artikel

25 idrottshistoriker nätverkade på Riksidrottsmuseet

Relaterad inlägg

Örsan och Stockholms Idrottshistoriska prisades

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård

Kommunpris till Skövde Idrottshistoriska

Idrottshistoria, Utmärkelser

25 idrottshistoriker nätverkade på Riksidrottsmuseet

Idrottshistoria, Möten, SCIF

Walter och Viktor uppmärksammade på årsmöte i Västernorrland

Idrottshistoria, Viktor Balcks medalj