Stort engagemang har ökat intresset för idrottshistorien

Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap utsågs av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande till ”Årets Idrottshistoriska Sällskap” 2020. För tredje året i rad föll SCIF:s val på ett idrottshistoriskt sällskap, som tillde- lades 50 000 kronor.

Av Thomas Eklund

Publicerad i Blå boken 2021

Marie Louise Forsberg-Fransson, ÖLIS, landshövding Maria Larsson och ÖLIS ordförande Jan Andersson vid lanseringen av boken ”Pionjärerna” och utställningen ”Kvinnors idrott” 2020.

”Sällskapet har gjort utomor- dentliga insatser för att sprida intresset för och kunskapen om idrottshistoria i länet. GenomWall of Fame-utställningen och ’Caféträffar’ med idrotts- profiler på olika orter i länet har engagemanget för såvälden lokala som regionala idrottshistorien stimulerats. En läsvärd idrottshistorisk tidskrift, Idrottsarvet, nu innepå sin 35:e årgång och ett omfattande idrottshistoriskt bibliotek i moderna lokalerger goda förutsättningar för allmänheten att fördjupa sig i idrottshistoria. Projektet’Kvinnors idrott’, som bl.a. resulterat i boken Pionjärer- na, är en kulturell gärning av bestående värde och enfolkbildningsinsats när den är som bäst.”

Motiveringen till utnäm- ning av Örebro Läns Idrottshistoriska Sällskap

Onsdag 13 mars 1985 samlade trion från ÖLIF, Stig Bergström, Tomas Eklund och Lennart Nilsson, totalt tjugoen intresserade deltagare för att bilda ett Idrottshistoriskt Sällskap inom Örebro län. En interimsstyrelse bildades med välrenommerade idrottsledaren och politikern Henry Allard som ord förande. 

Syfet med Sällskapet var och är att inom Örebro län väcka och underhålla intresset för idrottshistoria samt att förena dem som delar detta intresse. Medlemmar blev den vitala, och i ålder snabbt ökande, gruppen av främst pensionärer. Tidigt organiserades verksamheten i ett aktivitets-, biblioteks-, musei- och redaktionsutskott. Idag har ÖLIS 850 medlemmar. 

De första åren 1985-1996 

Årsmötet 1985 var det första öppna mötet och lockade ett 70-tal deltagare. Uppskattad föreläsare var journalisten Ola Hellstrandh. 

Tidiga, välmeriterade styrelsen: Fr.v. Lennart Nilsson, Stig Bergström, Gunnar Åslund, Gösta Klingberg. Nedre raden, Henry Allard, Nils Hedman och Gunnar Gunnarsson. 

Direkt började idrottsmaterial samlas in till grund för ett idrottsmuseum. Redan sommaren 1986 genomfördes en utställning på Örebro läns museum med temat ”Idrott Förr”. Den invigdes av Orvar Bergmark och lockade nära 15 000 besökare.

En programpunkt var en debattkväll med temat ”Idrotten i Framtiden”. Inledare var idrottsprofessor Jan Lindroth och debattledare RF:s generalsekreterare, tidigare Örebroaren, Bo Bengtsson. Vid årsmötet 1986 föreläste boxningsoraklet Carl-Erik Lindblad. Därefter började nationella idrottsprofler bjudas in till vår-/ års- och höstmötet. Först ut hösten 1986 var OS-vinnaren i kanot Agneta Andersson. Genom åren har många av landets främsta idrottsutövare, idrottsledare och sportjournalister medverkat.

Behovet av kontakt med medlemmarna löstes genom att en tidning, Idrottsarvet, börjades ges ut 1987. Ansvarig redaktör var tidigare radioproflen Gunnar Åslund. Den har i 33 årgångar getts ut två gånger per år.

”Konsten i Sporten” var temat på en konstutställning 1988, med idrottsmotiv som visades vid Västra Mark och Länsmuseet.

Möten skedde i Västra Marks lokaler med samlingssal och caféutrymme. Efter förhandlingar med Landstinget erbjöds ÖLIS 1987 att ta över det gamla kökets lokal för att skapa ett idrottsmuseum.

Förste ord-föranden Henry Al-lard tackar vår främsta kvinnliga olympier Agneta Anders-son 1986. 

Anslag erhölls från Landstinget, Örebro läns Idrottsförbund samt Adolf Lindgrens stiftelse, vilka tre stött ÖLIS under alla år.

I färdigställandet av museet involverades de olika idrotterna. Idrotter vars företrädare själva under sin levnad hade varit och skapat den egna idrottens historia i vårt län. Redskap, utrustning och föremål visades upp. Invigningen, 23 april 1988, var pampig med nära 500 besökare. Landshövding Elvy Olsson invigde och Sven Håkansson, Karin Lindén och Lars Erik Wolfrandt med flera intervjuades, vilka alla deltagit vid OS i London 1948.

Efter ett förslag från medlemmen Halvard Ström i Marieberg skapade medlemmen/tecknaren Lars Eklund ÖLIS eleganta klubbmärke. En klubbnål togs fram.

ÖLIS femårsjubileum firades på Örebro Slott år 1990 med landshövding Sigvard Marjasin som värd. Ola Hellstrandh intervjuade, exklusivt, Ingemar ”Ingo” Johansson.

Caféträffarna startade upp och har sedan dess genomförts med deltagande av idrottsprofiler från länet. Tre träfar sker per vår och höst. Starten är kl 15.00, men fika och samvaro sker innan denna tid.

I den egna lokalen inreddes övervåningen där nu ett bibliotek kunde färdigställas. Ansvarig var tidigare GIH-rektorn Börje Tolgfors som, vänligen, skänkte ett antal värdefulla böcker ur sin egen samling.

ÖLIS stod år 1992 som värd för en rikskonferens med temat ”Framtidsfilosofi i svensk idrott”. Konferensen samlade deltagare från hela landet.

Stjärnparad från länet vid tioårsjubileet. 

Bland föreläsarna fanns Jan Lindroth, Åke Strömmer och Åke Jönsson. Medlem nummer 500 blev Tage Hallberg.

ÖLIS tioårsjubileum, 1995, fras genom en Stjärnparad där 19 av länets främsta idrottsutövare med meriter från EM, VM och OS medverkade. Boken ”Idrott att minnas”, skriven av Gunnar Åslund, publiceras i samband med frandet.

En omfattande ombyggnad genomfördes år 1996 av museet. Motivet till denna andra basutställning var att antalet besökare till museet kraftigt minskat och en förnyelse var nödvändig. En informationsfolder togs fram med stöd av Nerikes Allehanda och spreds till 55 000 hushåll.

Invigningen förrättades av landshövding Gerd Engman, inför ett par hundra medlemmar.

En ny generation 1997-2003 

Under denna övergångsperiod lämnade den generation som bildat ÖLIS sina uppdrag och det tillkom nya ledamöter i styrelse och arbetsgrupper. Hela Västra Markbyggnaden var sliten och väntade på att rivas. En ovisshet fanns inför framtiden. 

Caféträffen om ÖSK-bandyns storhetstid med Orvar Bergmark och Olle Sääw samlade 137 medlemmar, länge ett rekord. En utställning av klubbnålar var populär, till länets vackraste klubbmärke utsågs IF Eyras. Asta Skaremark från gymnastiken blev första kvinna i styrelsen 1999.

Idrottsmuseet inredde ett ”Ronnie Peterson-rum” med stora delar av dennes prissamling. 

I samband med att Riksidrottsförbundet frade ”100 år” år 2003 togs en skärmutställning över framträdande idrottare för dels hela länet och för varje kommun fram. 

I ett samarrangemang mellan ÖLIS och SISU Idrottsutbildarna besöktes länets kommuner. I varje kommun skedde en caféträf samt visades utställningen. Träffarna lockade många deltagare. De festa träffarna fick god publicitet i media. Det var ÖLIS första större samlade satsning på att nå ut till hela länet. Västra Markbyggnaderna revs och museet monterades ned och magasinerades. 

ÖLIS i Örebro läns museum 2004-2013 

Efter förhandlingar mellan Rolf Hallgren och Kurt Löfvenhaf från ÖLIS och Lars Skoghäll ÖLM kunde inflyttning till museet ske 2004. ÖLIS disponerade nu en större yta på det nedre planet där utställnings- och kanslilokal med sammanträdesrum byggdes upp. För caféträffar kunde museets samlingssal nyttjas. 

Under början av 2004 skedde flytten in i museets lokaler. En basutställning byggdes upp. I slutet av mars kunde idrottsminister Tomas Bodström tillsammans med Karin Lindén och Olle Sääw inviga utställningen. Museet var fullsatt av besökare vilka följde invigningen där musik bjöds och Peter Flack kåserade. 

Idrottsminister Tomas Bodström inviger tillsammans med Karin Lindén och Olle Sääw.
Idrottsminister Tomas Bodström inviger tillsammans med Karin Lindén och Olle Sääw. 

ÖLIS samverkan med ÖLM sågs som föredömlig och ledde till ett stort antal studiebesök från andra idrottssällskap och föreningar i landet. 

ÖLIS största arrangemang någonsin är ”Berättelsen om Orvar Bergmark” 2005, i samspel med Örebro SK. Det bestod av tre delar, en utställning, minnenas afon samt en lunch hos landshövding Sören Gunnarsson. 

Inbjudna var VM-lagen i fotboll från 1958 & 1970 samt bandyns VM-lag runt 1960. 

Utställningen invigdes av UEFA:s president Lennart Johansson och lockade 26 000 besökare. Minnenas afon skedde på en fullsatt Nöjeskrog med Peter Flack som värd och Tommy Engstrand som moderator. 

En utställning skapades 2007 om Stig ”Mäster” Blomqvist. Två av Stigs tävlingsbilar, en Audi och en Saab, fanns utställda i museets lokaler. De hade båda, spekulativt, vinschats via lyftkran in på innergården. Den innehöll unika tävlingsfoton på Stig vilka Audi och Saab vänligen upplåtit. Utställningen hade över 20 000 besökare. Stig invigde själv utställningen.

Idrottshistoriska Riksidrottsförbundets stämma 2009 skedde i Örebro med ÖLIS som värd. 

 

Minnenas afon 2005. VM-truppspelare från 1958 i samspråk med Tommy Engstrand. Fr.v. Ove Ohlsson, Reino Börjesson, Bengt ”Fölet” Berndtsson, Åke ”Bajdof ” Johansson, Bengt ”Julle” Gustavsson, Torbjörn Jonsson (ej med i den slutliga VM-truppen) ,Kurre Hamrin, Agne Simonsson och ”Sigge” Parling.
Minnenas afon 2005. VM-truppspelare från 1958 i samspråk med Tommy Engstrand. Fr.v. Ove Ohlsson, Reino Börjesson, Bengt ”Fölet” Berndtsson, Åke ”Bajdof ” Johansson, Bengt ”Julle” Gustavsson, Torbjörn Jonsson (ej med i den slutliga VM-truppen) ,Kurre Hamrin, Agne Simonsson och ”Sigge” Parling. 

En multimediautrustning med flmer ur SVT:s arkiv sattes upp genom ekonomiskt stöd av Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande.

ÖLIS 25-årsjubileum firades på Alnängsskolan år 2010 med nära 300 deltagare. Tommy Engstrand kåserade, mycket fängslande och med många skratt, över sitt liv som radio och TV-journalist. 

En skrift över ÖLIS 25 år och en skärmutställning togs fram. Under 2012 kunde två större och ett flertal mindre utställningar visas upp, ett rekordantal för ÖLIS. 

Först ut var ”Örebro Sveriges Bästa Idrottsstad”, av SVT utsedd. Utställningen invigdes av idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth och landshövding Rose-Marie Frebran. 

Nästa stora utställning hade namnet ”Örebro Läns Idrottsutövare vilka deltagit i Sommarolympiska spel från 1896 till 2012”. En imponerande insamling av data hade gjorts där de deltagande aktiva presenterades i ord och bild på skärmar för respektive olympiad under tidsperioden. Utställningen invigdes av Agneta Andersson. Ett flertal olympier från länet deltog vid invigningen. 

Två stora projekt och en egen klubblokal 2014-2021 

En fytt till nya lokaler i Föreningarnas Hus genomfördes. ÖLIS disponerade nu en yta för utställningar och ett kansli med sammanträdesrum. En basutställning byggdes upp. 

År 2015 blev det 30-årsjubileumsfest på Elite Stora Hotellet. Hela 255 medlemmar deltog. Peter Flack framträdde med sedvanlig bravur. Jens Lind trollband åhörarna med historiska TV-inslag från ”Stopptid”. En Jubileumsmåltid intogs. 

Projektet Wall of Fame startar upp. Wall of Fame syftar till att utse och belysa framträdande idrottsaktiva från länet. En jury bildas med representanter för ÖLIS, ÖLIF och media. 

Invigningen av Wall of Fame ägde rum i rikssalen på Örebro slott 2016. Landshövding Maria Larsson förrättade invigningen av utställningen Wall of Fame. Moderator var radiosportens Mats Dahlberg. Startelvan av uttagna presenterades och hyllades samt fck ett stilfullt diplom. De var Agneta Andersson, Orvar Bergmark, Stig Blomqvist, Bengt-Åke Gustafsson, Lena-Marie Hagman, Nora-Anna Larsson, Anna Lindberg, Karin Lindén, Ronnie Peterson, Olle Sääw och Rune Åhrling. 

Utställningen kombinerat med att en caféträf skedde i kommunerna Askersund, Hallsberg, Hällefors, Laxå, Lindesberg, Kumla och Nora. En representant för kommunen invigde utställningen. Samtliga träfar hade många deltagare. 

Fyra nya idrottare togs 2018 ut till Wall of Fame: Cecilia Ferm, Henrik ”Henka” Gustafsson, Håkan Malmrot och Karin Rabe. Introduktionen ägde på nytt rum i rikssalen på Örebro slott med landshövding Maria Larsson som värd. 

Wall of Fame 15 hyllade idrottsprofiler.
Wall of Fame, 15 hyllade idrottsprofiler.

Under 2018 lämnade ÖLIS lokalerna vid Föreningarnas Hus. Genom främst Reinar Johanssons arbete kunde ÖLIS under sommaren fytta in i centralt belägna Byggmästareföreningens Hus i Örebro. ÖLIS disponerar idag en mycket trivsam och ändamålsenlig klubblokal inrymmande bibliotek, möteslokal, sammanträdesrum och kansli. 

Projektet ”Kvinnors Idrott” startades upp 2019. Det är ett samverkansprojekt mellan ÖLIS och RF-SISU Örebro län med syfe att genom berättelser, vittnesmål och bilder synliggöra kvinnors idrottande inom vårt läns idrott. Berättelserna skapades genom att idrottskvinnor i länet bjöds in till inspirations- och skrivarträffar. 

Söndagen den 8 mars 2020, på den internationella Kvinnodagen, lanserade ÖLIS boken ”Pionjärerna”, där 41 kvinnor berättar om sina idrottsliv, på Örebro Slott. Utställningen med temat ”Kvinnors Idrott” invigdes samtidigt. Landshövding Maria Larsson var invigningstalare. De 41 kvinnorna, representerande ett tjugotal idrotter med en spännvidd i åldern från 21 till 95 år, hyllades av landshövdingen och de många deltagarna. 

Av Thomas Eklund

Föregående artikel

Historien om vårt mest kända torn

Nästa artikel

Byggandet av Stadion