Fil.dr Daniel Svensson, Malmö Universitet, har mottagit SCIF:s pris till yngre forskare, av SCIF:s forskningskommittés ordförande Per Nilsson (t h).

Priset delas ut till yngre forskare som bidragit med forskning av hög kvalité som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.

Daniel Svensson har med två stora forskningsspår fördjupat förståelsen kring hur nya kunskaper och tekniker kommer in i träning. Mer om kommitténs motivering av Per Nilsson och om Daniels forskning av Christian Carlsson finns att läsa i Blå Boken 2022.

Foto: Vala Flosadottir