Invigningstrupperna framför Konungen på Kungl. läktaren.

Idrottsfanan öfverlämnas på Kungl. läktaren.

Stockholms stadion byggdes 1910-12 som huvudarena för 1912 års olympiska spel i Stockholm. Arkitekt var Torben Grut (1871-1945) och Kreuger & Toll var byggmästare. Inspirationen fick Grut bland annat från Visby ringmur, så att idrottsplatsen skulle omringas av en mur. Muren skulle omgärdas av en vallgrav, vilket höjdskillnaden mellan Valhallavägen och parken runt Stadion symboliserar. Stadions fasader är murade av Helsingborgs handslagna tegel. Utformningen av stadion med parken runt om, var tänkt att ge besökarna och idrottarna möjlighet att kunna koppla av med promenader och ta in de konstnärliga uttrycken som Stadion ger.

I nummer 7, 1912 av tidskriften Arkitektur beskriver Grut utformningen som ”… Stadions storlek bestämdes af måtten på fotbollsplanen, ökade med rundt kring densamma förlagda löparebanor, amfiteater och promenadgång …”

I skenet av junisolen och all den glädje som Stadion givit alla dess besökare och idrottare, utbringar vi ett fyrfaldigt leve för Stadion:
Hurra, hurra, hurra hurra!

/Lars Rifve, styrelseledamot i SCIF

Porslinstavla från Rörstrand föreställande den tredje porten (mot Valhallavägen), även kallad Maratonporten.