Den 7 maj 1897 bildades Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande på Stockholms Slott. Initiativtagare var Viktor Balck, ”den svenska tävlingsidrottens fader”. Viktor Balck var även drivande för att få OS till Stockholm 1912.

Till 125-årsjubileet av föreningens bildande nedlade SCIF en krans på Viktor Balcks grav på Norra Kyrkogården i Stockholm.

Föreningens första ordförande var Kronprinsen, sedermera Gustav V, som var mycket idrottsintresserad.

Den unga svenska idrotten behövde en stark ledning som kunde ge ekonomiskt och moraliskt stöd. Det var av vikt att föreningen fick en kraftfull styrelse som inte skulle syssla med direkt idrottsutövande utan inrikta sig på ledning och stöd. Styrelsen kom att bestå av män med höga positioner från näringslivet, bankvärlden och ämbetsmannakåren. 

(Not: Föreningens hette Sveriges Allmänna Idrottsförbund de första tio åren.)