SCIF 125 år – Kransnedläggning på Viktor Balcks grav

Idrottshistoria, Uppvaktningar

När SCIF bildades 1897 så var Viktor Balck, drivande. I samband med föreningens 125-års jubileum lades en krans ner på hans grav.

Den 7 maj 1897 bildades Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande på Stockholms Slott. Initiativtagare var Viktor Balck, ”den svenska tävlingsidrottens fader”. Viktor Balck var även drivande för att få OS till Stockholm 1912.

Till 125-årsjubileet av föreningens bildande nedlade SCIF en krans på Viktor Balcks grav på Norra Kyrkogården i Stockholm.

Föreningens första ordförande var Kronprinsen, sedermera Gustav V, som var mycket idrottsintresserad.

Den unga svenska idrotten behövde en stark ledning som kunde ge ekonomiskt och moraliskt stöd. Det var av vikt att föreningen fick en kraftfull styrelse som inte skulle syssla med direkt idrottsutövande utan inrikta sig på ledning och stöd. Styrelsen kom att bestå av män med höga positioner från näringslivet, bankvärlden och ämbetsmannakåren. 

(Not: Föreningen hette Sveriges Allmänna Idrottsförbund de första tio åren.)

Författare:

SCIF

klocktornet@scif.se

Föregående artikel

Tommy Wahlsten mottog Stipendium för Idrottslig Kulturminnesvård

Nästa artikel

Bengt Johansson är död

Relaterad inlägg

Örsan och Stockholms Idrottshistoriska prisades

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård

Kommunpris till Skövde Idrottshistoriska

Idrottshistoria, Utmärkelser

25 idrottshistoriker nätverkade på Riksidrottsmuseet

Idrottshistoria, Möten, SCIF

Tennispaviljongens renovering påbörjad

Idrottshistoria