Foto: Jan Ternhag.

I helgen hade SCIF möjligheten att dela ut Stipendium för Idrottslig kulturminnesvård till Tommy Wahlsten.

Genom SOF-Bulletinen känner vi honom väl men även från skriften Sveriges Olympiahistoriska Förening.

Tommy Wahlsten är en utmärkt representant för den grupp som Ove Karlsson, fjolårets stipendiat för Idrottslig Kulturminnesvård, kallade ”amatörhistoriker”:
”Idrottshistoria, inte minst den lokala, skrivs av amatörhistoriker och inte akademiker.”

Grattis Tommy!