SCIFs Pris till yngre forskare 2023

Forskningspris, Utmärkelser

SCIFs pris till yngre forskare tilldelas i år Med.dr Kristina Fagher, Lunds universitet och Fil.dr Michael Trotter, Umeå universitet.

Med.dr Kristina Fagher, Lunds universitet

Kristina Fagher disputerade 2019, och har sedan dess arbetat som biträdande forskare i forskargruppen Rehabiliteringsmedicin, Lunds universitet. Kliniskt är hon specialistfysioterapeut inom Idrottsmedicin och fysisk aktivitet, och hon var bland annat ansvarig fysioterapeut för den svenska truppen under de Paralympiska spelen i Peking 2022.

Fagher bedriver en pågående forskningsverksamhet där hon nationellt och internationellt forskar om idrottares hälsa, med särskilt fokus på parasport. Bland annat genomförs en pågående femårig prospektiv studie där man följer paraidrottares hälsa. Vidare är Fagher involverad i projekt som utvärderar hälsa inom konståkning, elitidrottares mentala hälsa, hjärnskakning inom parasport, fysiska krav inom tennis samt idrottares upplevelser av anti-dopingarbete.

Paraidrottare har en högre risk att drabbas av en idrottsskada/sjukdom jämfört med idrottare utan funktionsnedsättning. Trots detta är kunskapen om idrottsskador/sjukdomar inom parasport begränsad, och det finns inga förebyggande program. Paraidrottare upplever även barriärer inom hälso-och sjukvård samt har sämre förutsättningar till elitutveckling jämfört med idrottare utan funktionsnedsättning. 

Syftet med Faghers forskning är att öka kunskapen kring idrottsskador/sjukdomar hos elitaktiva paraidrottare för att främja prevention och prestation inom parasport. Hon har en god vetenskaplig meritering och uppvisar en betydande grad av självständighet och är därför en värdig mottagare av SCIFs pris.

Fil.dr Michael Trotter, Umeå universitet

Michaels forskning har undersökt de fysiska och psykologiska determinanterna för framgång inom e-sport och hur ungdomars deltagande påverkar deras fysiska och psykiska utveckling. Han är en av de första forskarna som fastställt kopplingen mellan hälsosamma livsstilsval och ökad prestation inom e-sport. Michaels forskning har också undersökt vilken roll stresshantering och självreglering spelar på mental hälsa och prestanda inom e-sport.

Även om det mesta av hans forskning sker inom området e-sport, bygger forskningen på mer generella koncept från idrotts-, utvecklings- eller hälsopsykologi.

Michael har bedrivit sin forskning i nära samarbete med akademiker i Asien, Europa och Oceanien under hela sin forskarresa. Dessutom har branschpartners varit involverade i att formulera forskningsidéer och aktiva i datainsamling för att koppla forskningsresultat till verkliga problem. Michael samarbetar aktivt med e-sportprogram för ungdomar i Europa och Oceanien för att hjälpa skol- och ungdomsledare att integrera fokus på fysisk och psykisk hälsa i sina program. Baserat på hans tidigare arbete planeras interventionsstudier för att förbättra e-sportspelarnas mentala hälsa och prestanda genom psykologisk färdighetsträning för att öka e-sportutövarnas självreglerande färdigheter.

Både under och efter sin doktorsexamen 2022 har Michael aktivt publicerat sitt arbete i internationella referentgranskade tidskrifter Michael är också aktivt involverad i utvecklingen av andra yngre akademiker. Michaels drivkraft och entusiasm för effektfull forskning framgår tydligt av hans tidigare erfarenheter och hans potential som en forskare som kan överbrygga klyftan mellan akademiker och industrin är mycket lovande.

SCIF ser Michael Trotter som en värdig mottagare av föreningens pris till yngre forskare.

Författare:

Helena Olsson

helena.olsson@scif.se

Föregående artikel

Fyrtal i Idrottssköldar

Nästa artikel

Stora Forskningspriset 2023 till Mats Börjesson

Relaterad inlägg

2 x 100 i Åsarna

Inspirerande Idrott, Uppvaktningar, Utmärkelser

Örsan och Stockholms Idrottshistoriska prisades

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård

Kommunpris till Skövde Idrottshistoriska

Idrottshistoria, Utmärkelser

OK Ravinen först ut i Inspirerande Idrott

Inspirerande Idrott, Utmärkelser