Walter och Viktor uppmärksammade på årsmöte i Västernorrland

Idrottshistoria, Viktor Balcks medalj

Västernorrlands Idrottshistoriska sällskap höll sitt årsmöte i Sundsvall den 10 april. Föreningen bildades så sent som 2011 och är mycket livaktig.

Johan Norberg och Walter Rönmark

Ännu ett idrottshistoriskt sällskap har haft sitt årsmöte. Denna gång Västernorrland som höll till i Sundsvall. Det är fantastiskt att se och läsa om de sällskap som, i detta fall, har som ändamål att lyfta fram idrotten och dess betydelse i Västernorrlands Län och att inom ramen för det väcka och underhålla intresset för idrottens historia sedd i ett idrottsligt, socialt, kulturellt och ekonomiskt perspektiv.

SCIF:s styrelseledamot och tillika ordförande i Musei- och Idrottshistoriska kommittén, Johan Norberg, var på plats. Där höll Johan ett föredrag om SCIF:s historia och om föreningens idrottspolitiska betydelse för svensk idrottsrörelse förr (framförallt under perioden 1897-1930) och vår mer stödjande verksamhet idag.

Föredraget avslutades med att Walter Rönmark, en av svensk idrotts stora ledarprofiler genom tiderna, fick ta emot Viktor Balcks minnesmedalj. Viktor var den som grundade SCIF 1897. Medaljen kan tilldelas den, som under lång tid har lagt ner ett synnerligen förtjänstfullt arbete i ledande funktion i föreningens verksamhet. Beslut om utdelning fattas av föreningens styrelse och måste vara enhälligt.

Walter själv är mycket stolt och hedrad över att fått ta emot den fina medaljen och säger så här:
”Jag har haft som princip att inte vara kvar i olika styrelser i mer än 12-15 år för det man inte gjort under 15 år gör man förmodligen under de följande 5-10 åren. Jag hade gärna fortsatt i utöver de ”principiella” 15 åren om mitt hälsotillstånd tillåtit det. Centralföreningen har varit en av de roligaste och kanske mest lärorika uppdrag jag haft. Dessutom väldigt sällan ”bråk” vilket gjort att det alltid varit bra stämning på möten av olika slag.
Jag tycker att förre ordförande Ulf Lönnqvists ord fortfarande gäller. Centralföreningen gör saker som måste göras inom idrotten, men som ingen annan gör.


Anette Norberg. Foto: Emma Wallskog, Bildbyrån
Till ny ordförande i Västernorrland valdes Anette Norberg. Hon efterträdde Leif Thunman, som ju var den främsta initiativtagaren till föreningens bildande och som gjort stora insatser för idrotten i distriktet. Anette i sin tur har som de flesta vet haft en lång karriär som curlingspelare men också i näringslivet. Hon blir med all säkerhet en bra arvtagare till Leif.

Författare:

Lena Wallin Kantzy

lena.wallinkantzy@scif.se

Föregående artikel

”Guld-Gretas” staty börjar ta form

Nästa artikel

Väntan är över – Blå Boken 2024 är här

Relaterad inlägg

”Guld-Gretas” staty börjar ta form

Idrottshistoria, OS 1912

Ängelholmbygdens idrottshistoriska jobbar mot nya mål

Idrottshistoria

SCIF arrangerar nätverksträff för idrottshistoriska sällskap 25 maj

Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård, Möten

Lena omvaldes till ordförande i Sörmlands idrottshistoriska sällskap

Idrottshistoria, Möten, Okategoriserade