Stora Forskningspriset 2023 till Mats Börjesson

Forskningspris, Utmärkelser

SCIFs stora forskningspris tilldelas i år Professor Mats Börjesson vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Mats Börjesson uppvisar en omfattande forskning av hög kvalitet inom området idrottsmedicin. Forskningen har högsta relevans för svensk idrott.

En fokuserad Mats Börjesson, "in action" som lagläkare. Foto: Tommy Holler

Mats Börjessons forskning är mycket väletablerad, med mer än 220 publicerade peer ­review-artiklar. Hans forskning har bidragit till utvecklingen av hjärtscreening och säkerhet på våra idrottsarenor, med stor betydelse både för den enskilde idrottaren och för arrangörer och idrottsrörelsen i stort. Bland annat medverkade han till att ta fram de första europeiska riktlinjerna inom Idrottskardiologi 2020. Dessa riktlinjer styr, påverkar och hjälper hjärtsjukvården i hela Europa. Riktlinjerna fungerar som stöd för idrottare med hjärtproblem avseende vilken aktivitet de kan rekommenderas respektive behöver begränsas i.

Mats Börjesson har i Sverige byggt upp forskningsverksamhet, och en betydande utbildningsverksamhet, kring ”nya” kunskapsområden, som idrottskardiologi och fysisk aktivitet på recept.

Mats Börjesson kommunicerar sina forskningsresultat på ett utmärkt sätt och har medverkat i ett flertal TV- och radioprogram som Fråga Doktorn, Aktuellt, TV 4 Morgonstudion, Epstein & Söderlund m.m. samt i TV-serien Bästa Träningen, SVT för att sprida vetenskapliga budskap.

Som lagläkare, på nationell och internationell nivå, har hans vetenskapliga kunskap kommit idrottsrörelsen direkt till godo. Hans engagemang som aktiv inom idrottsrörelsen är omfattande. Mats Börjesson är lagläkare i GAIS och för svenska damlandslaget.

SCIF menar att professor Mats Börjesson genom framstående forskning starkt och på ett betydande sätt både främjat svensk och internationell idrott samt de forskningsområden han verkar inom. Få svenska forskare är så erkända nationellt och internationellt inom sitt vetenskapliga område. Mats Börjesson besitter en hög kompetens i såväl utbildning, forskning som samverkan med det omgivande samhället.

Författare:

Helena Olsson

helena.olsson@scif.se

Föregående artikel

SCIFs Pris till yngre forskare 2023

Nästa artikel

SCIF gratulerar Drottningen, 80 år

Relaterad inlägg

Örsan och Stockholms Idrottshistoriska prisades

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård

Kommunpris till Skövde Idrottshistoriska

Idrottshistoria, Utmärkelser

OK Ravinen först ut i Inspirerande Idrott

Inspirerande Idrott, Utmärkelser

Fullt hus på O.A.S med Tom Alandh

Möten, SCIF, Stipendium för Idrottslig kulturgestaltning