SCIFs stipendium för idrottslig kulturminnesvård tilldelas Karl Örsan

Idrottslig kulturminnesvård, Utmärkelser

2023 års stipendium tilldelas Karl Örsan för hans långa gärning i idrottshistoriens tjänst, både som intendent på Riksidrottsmuseum och som ledamot av Svenska idrottshistoriska föreningen. Stipendiet är på 25 000 kronor.

Örsan har varit intendent, och under merparten av tiden även chef, på Riksidrottsmuseum under åren 1992–2022. Han hade en central roll i tillkomsten och utvecklingen av museet, dess samlingar, utställningar, seminarier och möten. Han producerade själv flera utställningar och han hade också en viktig roll för etableringen av Konsthall 16, Sveriges första konsthall där konst och idrott möts.

Parallellt med tjänsten på Riksidrottsmuseum, var Örsan en aktiv styrelseledamot av Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF) under åren 1994–2019. Han var vice ordförande åren 1999 – 2014 och ordförande 2015–2019. I SVIF fick Örsan en viktig och unik roll som brobyggare mellan föreningen, riksidrotten och de regionala idrottshistoriska sällskapen. Örsan förtjänar priset för idrottslig kulturminnesvård för den stora och breda idrottshistoriska kunskap som han spridit till otaliga besökare på museet och för ett långt ideellt engagemang i den svenska idrottshistoriens tjänst.

”Jag är överväldigad av det fina priset. Eftersom jag är en samlare av affischer (utställningar, filmer, musik mm) och mitt första ritningsskåp är fyllt till bredden kommer jag förmodligen använda delar av medlen till att inhandla ytterligare ett skåp” säger en glad Kalle.

Johan Norberg, styrelseledamot i SCIF och ordförande i Idrottshistoriska och Museikommittén: ”Alla som någon gång blivit guidade av Kalle Örsan på Riksidrottsmuseum vet vilken kunskap han besitter och att han är en värdig mottagare av SCIF:s pris för idrottslig kulturminnesvård.”

Författare:

Helena Olsson

helena.olsson@scif.se

Föregående artikel

SCIF:s pris för ”Idrottslig kulturgestaltning” till Tom Alandh

Nästa artikel

Stockholms Idrottshistoriska förening har utsetts till ”Årets Idrottshistoriska sällskap”

Relaterad inlägg

Örsan och Stockholms Idrottshistoriska prisades

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård

Kommunpris till Skövde Idrottshistoriska

Idrottshistoria, Utmärkelser

OK Ravinen först ut i Inspirerande Idrott

Inspirerande Idrott, Utmärkelser

Fullt hus på O.A.S med Tom Alandh

Möten, SCIF, Stipendium för Idrottslig kulturgestaltning