Värmlands Idrottshistoriska sällskap

Utmärkelser

Den som väntar på något gott…

Värmlands Idrottshistoriska Sällskap (VIS) utsågs till 2019 års mottagare av SCIFs pris Årets Idrottshistoriska sällskap och VIS verksamhet presenterades i 2020 års upplaga av Blå Boken i en utförlig artikel signerad Håkan Kamp. Prissumman på 50 000 kr kunde översändas, men pandemin satte streck i räkningen för utdelandet av själva diplomet. Och av olika skäl och olyckliga omständigheter kom denna lilla ceremoni att dra ut på tiden och det var först i oktober 2023 som SCIFs styrelseledamot Remy Nilsson kunde överlämna diplomet till VIS ordförande Torbjörn Eriksson.

Ceremonin genomfördes i samband med en av sällskapets cafékvällar på Seniorernas Hus i Karlstad inför en publik på närmare 70 personer. Remy berättade om SCIFs verksamhet och öste berömmande ord över VIS förnämliga verksamhet, inte minst manifesterat genom tidskriften VISaren, som utkommer fyra gånger per år och den nyutkomna boken, Värmlands Guld, där man tagit att djupt grepp i den värmländska idrottshistorien. Dessutom har sällskapet på ett förtjänstfullt sätt inrättat en Wall of Fame, där framstående idrottsstjärnor väljs in vartannat år – hittills har 17 aktiva och ledare hedrats.

SCIFs motivering:
Ett mer än 35-årigt aktivt engagemang för idrottshistorien i Värmland som bl. a. lett till 1561 individuella medlemmar, en informativ, lättöverskådlig och attraktiv hemsida, för en förnämlig idrottshistorisk tidskrift, VISaren, av mycket hög kvalitet, som också ger möjlighet till aktuell idrottsdebatt, för många och välbesökta idrottscaféer med aktuella idrottshistoriska teman, på olika platser i länet samt det idrottshistoriskt intressanta projektet Wall of Fame, som kunde invigas under året.

Författare:

Anders Borgström

borgstrom.anders@telia.com

Föregående artikel

Mycket på gång i SCIF

Nästa artikel

Svensk Volley utsedda till Årets Idrottsförbund

Relaterad inlägg

2 x 100 i Åsarna

Inspirerande Idrott, Uppvaktningar, Utmärkelser

Örsan och Stockholms Idrottshistoriska prisades

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Idrottshistoria, Idrottslig kulturminnesvård

Kommunpris till Skövde Idrottshistoriska

Idrottshistoria, Utmärkelser

OK Ravinen först ut i Inspirerande Idrott

Inspirerande Idrott, Utmärkelser