Pristagaren Tom Alandh hyllade ”Nacka” och lägger berättandet på hyllan

Idrottshistoria, Stipendium för Idrottslig kulturgestaltning, Utmärkelser

SCIF gratulerar Drottningen, 80 år

Uppvaktningar

Stora Forskningspriset 2023 till Mats Börjesson

Forskningspris, Utmärkelser

SCIFs Pris till yngre forskare 2023

Forskningspris, Utmärkelser

Fyrtal i Idrottssköldar

Idrottsskölden

Stockholms Idrottshistoriska förening har utsetts till ”Årets Idrottshistoriska sällskap”

Årets Idrottsmuseum/Idrottshistoriska sällskap, Utmärkelser

SCIFs stipendium för idrottslig kulturminnesvård tilldelas Karl Örsan

Idrottslig kulturminnesvård, Utmärkelser

SCIF:s pris för ”Idrottslig kulturgestaltning” till Tom Alandh

Stipendium för Idrottslig kulturgestaltning, Utmärkelser

Roger Johansson fick Prinsens Plakett på SCIF:s Höstmiddag

Prinsens Plakett, Utmärkelser

Svensk Volley utsedda till Årets Idrottsförbund

Årets förbund, Utmärkelser

Värmlands Idrottshistoriska sällskap

Utmärkelser

Mycket på gång i SCIF

SCIF